Projekt bemutatása

Projekt címe :  Interaktív Esélyegyenlőségi Roadshow

Projektidőszak kezdete: 2018.02.01

Projekt fizikai megvalósulása:  2021.02.01.

A szerződött támogatás összege: 43 960 274 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt azonosító száma:   EFOP-1.3.4-16-2017-00060

Az Észak-magyarországi régió részét képező, Heves megye déli részén terül el a Hevesi járás (698 km2 területen). A járáshoz összesen 17 település tartozik, ebből csupán a járási székhely (Heves) és Kisköre rendelkezik városi ranggal. A 290/2014. (Xl. 26.} Korm. rendelet kedvezményezett járások besorolásáról szóló, 2. melléklete alapján, járásunk a komplex programokkal fejlesztendő járások közé sorolandó, a 9. legelmaradottabb járás országos szinten. 
A Hevesi járáson belüli települések közül, a 105/2015. {IV. 23.} Korm. rendelet szerint, 11 tartozik a kedvezményezettek közé, melyekből 9 úgy infrastrukturális, mint gazdasági szempontból is a legelmaradottabbak között tartható számon (Pl.: Átány, Kömlő, Pély, stb.). 
A Központi Statisztikai Hivatal által elkészített 2011. évi népszámlálási adatok alapján2, a járásban 5.182-en vallották magukat, önkéntes nyilatkozat alapján, romának (romani, beás), így a járás teljes lakosságának (~35.036 fő) több, mint 14%-a tartozik az említett nemzetiségi csoporthoz. 
A járáson belül élő roma lakosság jelenlegi nehéz szociális helyzete több okra vezethető vissza. Ezek között említendő meg az alacsony iskolai végzettség vagy a szakképzettség hiánya. Mindez egyértelműen összefügg az iskolai lemorzsolódás jelenségével is. Az alulkvalifikáltság mellett, szintén nem növeli a helyi roma lakosok elhelyezkedési esélyeit, a megyében megfigyelhető magas munkanélküliségi ráta, mely az országos átlagot is meghaladja körülbelül 2,1%-kal. 

Célcsoport:

  • projektünk hatóterületén (Átány, Heves, Erdőtelek, Tenk, Pély, Kömlő, Tiszanána, Kisköre, Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós, Ózd) élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek.
  • gyerekek, fiatalok, illetve azok a helyi szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.

Célunk: 

  • A roma kulturális értékek, hagyományok megőrzése, intézményeinek, szervezeteinek fejlesztése, melyhez a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és a kulturális intézmények tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak.
  • Kulturális műhelyek létrejöttének elősegítése, melyek rendszeresen és fenntarthatóak működtethetőek tovább a projekt megvalósulását követően is, illetve helyszínéül szolgálnak a roma kultúra megismerésének, továbbadásának.
  • A társadalmon belüli előítéletek csökkentése, az eddig szegregált kisebbség elfogadásának elősegítése
  • Minőségi kulturális szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, biztosítása.
  • A pályázati felhívásnak megfelelően, célunk a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, illetve a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása. Ezen belül a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása. Mindezt segítő programok és helyszínek biztosításával.
Átányi Református Egyházközség