Hagyományőrzés és átadás

Hagyományőrzés – roma hagyományőrzés
Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára.

Leírás: A roma művészet (képző- és iparművészet) remekei kerülnek bemutatásra, elősegítve a roma hagyományőrzés erősítését, a roma kultúra közvetítését a résztvevők számára. Sajnos nem mindenhol – különösen vidéken – kapnak lehetőséget a helyi vagy vendég művészek arra, hogy bemutathassák munkáikat, művészetüket.

Célunk a roma érdekvédelem erősítése és egyfajta kulturális diskurzus megindítása, akár nem roma lakosok bevonásával is. Mindez járásunkban különös jelentőséggel bír, hiszen a vonatkozó célcsoport tagjai (ti. roma lakosság) meglehetősen magas számban képviseltetik magukat a térségben. Fontos továbbá, hogy képesek legyenek kiállni jogaikért, illetve ismerjék meg azokat a hivatalos fórumokat, ahova tudnak fordulni az őket ért esetleges jogsérelmek bekövetkezése esetén.

A Roma Kultúra napja, illetve más kiemelt események keretében is valósítanánk meg zenés, táncos előadásokat a roma kultúra népszerűsítése szellemében. Célunk, hogy minél több fellépővel valósuljanak meg ezek az események. Minél többen tudják megmutatni magukat a közönség előtt egyfajta művészeti „Ki mit tud” keretében. Mindezzel abszolút élővé, átélhetővé tudnánk tenni a kultúrát mind a résztvevők, mind pedig a fellépők szempontjából.


1. alkalom

2018.10.10.

2. alkalom 

2019.02.14.

3.alkalom

2019.02.15.

4.alkalom

2019.02.25.

5. alkalom

2019.12.06

6.alkalom

2020.03.05

7. alkalom

2021.09.26

8.alkalom

2021.09.28

9.alkalom

2021.10.09

10.alkalom

2021.10.22

11.alkalom

2021.11.23

12.alkalom

2021.12.02

Átányi Református Egyházközség